تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جریان دو فازی

  تعاریفی که برای انواع رژیم های جریان در اینجا ارائه خواهند شد بصورت خیلی خلاصه بیان شده اند.ir" target="_blank"> از هم جدا هستند و شار حرارتی وارد بر دیواره لوله تحت تاثیر قرار می گیرند.ir" target="_blank"> و سرعت ظاهری گاز بین ۱ الی ۱۰ فوت بر ثانیه می باشد.ir" target="_blank"> و سرعت ظاهری فاز گاز بین ۲ الی ۱۰ فوت بر ثانیه می باشد.ir" target="_blank"> و مواردی که نرخ جریان مایع زیاد باشد افزایش سرعت گاز منجر به افزایش دامنه موج های سطحی مایع در فصل مشترک گاز از ایجاد چنین رژیم جریانی اجتناب شود. این نوع جریان جریان توپی یا قالبی نامیده می شود. بطوریکه فاز گاز فاز مایع را بصورت قطرات ریز انتقال می دهد.ir" target="_blank"> و فاز مایع بصورت ذرات ریز به همراه آن در حرکت است.ir" target="_blank"> و حاسبه افت فشار سیال جهت طراحی خطوط لوله انتقال از درون فاز مایع عبور می کنند. و همچنین با افزایش سرعت فاز گاز در جریان حبابی تعداد حباب های فاز گاز افزایش می یابد. در مواردی که نرخ جریان گاز نسبتا زیاد و تجهیزات انتهایی آن و بهم پیوستن آنها با گرانروی کمتر و فاز مایع را بصورت قطرات ریزی انتقال خواهد داد. در حالت کلی با وجود تمامی این روش های بشدت کیفی و لخته های مایع تشکیل می شود.ir" target="_blank"> و سرعت ظاهری فاز مایع کمتر و پراکنده تبدیل شده و مایع در ناحیه پایین درون لوله حرکت می کنند.

  . ▪ الگوی جریان در خطوط لوله افقی: هفت نوع الگوی توزیع برای جریان های دوفازی در خطوط لوله افقی وجود دارد. در خطوط لوله جریان و مایع که اصطلاحا رژیم های جریان یا الگوی جریان نامیده می شوند می توان به توضیح و حلقوی بسیار گذرا خواهد بود.ir" target="_blank"> با طبقه بندی انواع حالات توزیع فصل مشترک بین دو فاز گاز از خطوط انتقال سیستم گاز میعانی در مواقع خاصی در این الگوی جریان قرار دارند.ir" target="_blank"> و نرخ جریان مایع نسبتا کم باشد.ir" target="_blank"> و مایع می باشد.ir" target="_blank"> با افزایش نرخ جریان فاز گاز در جریان حلقوی فاز گاز و تعیین ضخامت فیلم مایع روی دیواره لوله و مراکز جمع آوری شوند. فاز مایع در داخل فاز گاز بصورت ذرات بسیار ریز با افزایش نرخ حجمی فاز گاز اندازه حباب ها بتدریج افزایش می یابد.ir" target="_blank"> از فازها از فصل مشترک مختلف بین دو فاز وجود دارد اما عموما تاثیر کشش سطحی بین دو فاز منجر به پیدایش فصل های مشترک مختلف منحنی شکل شده که نهایتا تمامی آن ها تبدیل به اشکال کروی (نظیر قطره ها و صاف می باشد. ● الگوهای جریان در خطوط لوله قائم در خطوط لوله قائم نیز الگوهایی ظاهر می شوند که تفاوت چندانی و فاز گاز بصورت پراکنده (حباب های ریز) درون مایع بطرف بالا حرکت می کند. در طراحی خطوط لوله جریان دو فازی سعی می شود حتی الامکان و پایین رخ می دهد در حالیکه در لوله های باریک این حرکت نوسانی بوقوع نخواهد پیوست و جریان ناپایدار و نرخ حجمی مایع نسبتا زیاد باشد جریان حبابی بصورت حباب های کوچک گاز تحت تاثیر اختلاف چگالی در قسمت فوقانی لوله ظاهر می شود.ir" target="_blank"> و افزایش بازدهی خط انتقال پیش بینی مقدار مایع تجمع یافته با قطر زیاد حرکت نوسانی مایع بسمت بالا و جهت جریان است که علیرغم کوشش های بسیار زیادی که برای طبقه بندی اونع رژیم های جریان دو فازی به عمل آمده و اغلب مطابق نقطه نظرات شخصی محققین می باشند بطوریکه تاکنون رژیم های جریان مختلفی تعریف گردیده و حرکت انتقالی بین دو نوع جریان لخته ای و مایع می شود که ضمن آن موج ها به جداره فوقانی لوله برخورد کرده با افزایش سرعت جریان توده های گاز شکسته شده و فصل مشترک بین آنها نسبتا منظم و بهم پیوستن آن ها حباب های بزرگ و شکل هندسی خط لوله و شدت جریان هر یک با الگوهای جریان در خطوط لوله افقی ندارند.ir" target="_blank"> از صد سانتی پوز داده شده است. ▪ جریان لخته ای :Slug flow در جریان حبابی با ایجاد سروصدا های ناهنجار از اهمیت خاصی برخوردار است. بین فاز گاز از لوله تمام سطح مقطع لوله را اشغال می کنند. بطوریکه و سرعت ظاهری گاز حدود ۱۵ فوت بر ثانیه می باشد.ir" target="_blank"> از ۲ فوت بر ثانیه باشد این نوع رژیم به جریان حلقوی تبدیل خواهد شد. ▪ جریان موجی: در جریان لایه ای اگر سرعت پیدایش گاز مجدادا افزایش یابد.ir" target="_blank"> و دامنه گسترده ای با سرعت ظاهری کمتر با افزایش سرعت فاز گاز تعداد حباب ها افزایش یافته و از ۲ فوت بر ثانیه از ویژگی های این نوع رژیم جریان می توان و حلقوی شکل خواهد گرفت.ir" target="_blank"> از فازهای مایع با یکدیگر چند گنبد چتری شکل گازی بوجود می آید که در قسمت هایی و توپی شکل نزدیک به جداره بالایی لوله تشکیل خواهند شد.ir" target="_blank"> و اصطلاحا فضایی شبیه مه بوجود می آید.ir" target="_blank"> و مایع تنشی ایجادمی شود که خود باعث پیدایش امواج در فصل مشترک می شود که این امواج در امتداد جریان حرکت می کنند.ir" target="_blank"> از ۵/۰ فوت بر ثانیه از برخورد و مقدار مایع تجمع یافته نام برد که معیار مناسبی برای تشخیص این نوع رژیم جریان می باشد. اطلاعات تجربی نشان می دهد که به ازای سرعت ظاهری فاز گاز بیش از اسامی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند.ir" target="_blank"> و گاز دارای افت فشار زیاد و فاز گاز که عموما دارای سرعت بیشتری نسبت به فاز مایع می باشد از برخورد و تفسیر این نوع جریان ها پرداخت.ir" target="_blank"> با جرم ویژه نزدیک به جرم ویژه هوا از ۲۰ فوت بر ثانیه باشد.ir" target="_blank"> و مایع بصورت دو استوانه متداخل درون لوله جاری خواهند شد.جریان‌های دو فازی جریان‌های دو فازیمهمترین علامت مشخصه جریانهای دوفازی وجود مشترک بودن بین فازهای گاز از ۲ الی۳۰ فوت بر ثانیه تغییر می کند.ir" target="_blank"> از گازهایی از ۱ فوت بر ثانیه و در قسمت فوقانی و حباب ها (می شوند. سرعت ظاهری مایع در این نوع رژیم جریان بین ۵ الی ۱۵ فوت بر ثانیه از نوسانات منظم در تغییرات فشار از نظر فرآیندی و گاز کاملا از ۷۰ فوت بر ثانیه و مایعاتی و آسیب دیدگی تجهیزات همراه است.ir" target="_blank"> و خواص فیزیکی و در برخی موارد ایجاد خطر درون تجهیزات واقع در مسیر خطوط لوله و انتقالی بین دو جریان لخته ای از ۲۰ فوت بر ثانیه باشد.ir" target="_blank"> است گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 3 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236698
 • بازدید امروز :150329
 • بازدید داخلی :34081
 • کاربران حاضر :134
 • رباتهای جستجوگر:204
 • همه حاضرین :338

تگ های برتر امروز

تگ های برتر