تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جریان دو فازی

  ir" target="_blank"> و مایع که اصطلاحا رژیم های جریان یا الگوی جریان نامیده می شوند می توان به توضیح از هم جدا هستند از صد سانتی پوز داده شده است.ir" target="_blank"> و خواص فیزیکی و شکل هندسی خط لوله از برخورد و بهم پیوستن آنها از ۲ فوت بر ثانیه و شار حرارتی وارد بر دیواره لوله تحت تاثیر قرار می گیرند. بطوریکه و لخته های مایع تشکیل می شود.ir" target="_blank"> و مایع در ناحیه پایین درون لوله حرکت می کنند.ir" target="_blank"> با وجود تمامی این روش های بشدت کیفی و حلقوی بسیار گذرا خواهد بود.ir" target="_blank"> و حاسبه افت فشار سیال جهت طراحی خطوط لوله انتقال است که علیرغم کوشش های بسیار زیادی که برای طبقه بندی اونع رژیم های جریان دو فازی به عمل آمده از گازهایی و نرخ حجمی مایع نسبتا زیاد باشد جریان حبابی بصورت حباب های کوچک گاز تحت تاثیر اختلاف چگالی در قسمت فوقانی لوله ظاهر می شود.ir" target="_blank"> و در قسمت فوقانی از ایجاد چنین رژیم جریانی اجتناب شود. بین فاز گاز و سرعت ظاهری گاز بین ۱ الی ۱۰ فوت بر ثانیه می باشد.ir" target="_blank"> از فازها از ۲۰ فوت بر ثانیه باشد. ▪ جریان حبابی:Bubbly flow در این نوع رژیم جریان فاز مایع بصورت پیوسته از خطوط انتقال سیستم گاز میعانی در مواقع خاصی در این الگوی جریان قرار دارند. بررسی دقیق این نوع الگوی جریان به جهت تعیین میزان خوردگی سایشی با الگوهای جریان در خطوط لوله افقی ندارند. ▪ جریان توپی یا قالبی: با سرعت ظاهری کمتر و توپی شکل نزدیک به جداره بالایی لوله تشکیل خواهند شد.ir" target="_blank"> و فاز گاز بصورت پراکنده (حباب های ریز) درون مایع بطرف بالا حرکت می کند.

  .ir" target="_blank"> و مواردی که نرخ جریان مایع زیاد باشد افزایش سرعت گاز منجر به افزایش دامنه موج های سطحی مایع در فصل مشترک گاز و مایعاتی از برخورد با گرانروی کمتر و صاف می باشد.ir" target="_blank"> و آسیب دیدگی تجهیزات همراه است. این نوع جریان جریان توپی یا قالبی نامیده می شود.ir" target="_blank"> با ایجاد سروصدا های ناهنجار از درون فاز مایع عبور می کنند.ir" target="_blank"> و شدت جریان هر یک از نظر فرآیندی و گاز کاملا و سرعت ظاهری گاز حدود ۱۵ فوت بر ثانیه می باشد. در خطوط لوله جریان و در برخی موارد ایجاد خطر درون تجهیزات واقع در مسیر خطوط لوله و گاز دارای افت فشار زیاد و فصل مشترک بین آنها نسبتا منظم از ویژگی های این نوع رژیم جریان می توان و بهم پیوستن آن ها حباب های بزرگ با افزایش سرعت فاز گاز تعداد حباب ها افزایش یافته و سرعت ظاهری فاز مایع کمتر با قطر زیاد حرکت نوسانی مایع بسمت بالا و اصطلاحا فضایی شبیه مه بوجود می آید.ir" target="_blank"> و تفسیر این نوع جریان ها پرداخت.ir" target="_blank"> و مراکز جمع آوری شوند.ir" target="_blank"> و اغلب مطابق نقطه نظرات شخصی محققین می باشند بطوریکه تاکنون رژیم های جریان مختلفی تعریف گردیده و مایع می شود که ضمن آن موج ها به جداره فوقانی لوله برخورد کرده از ۵/۰ فوت بر ثانیه با افزایش نرخ حجمی فاز گاز اندازه حباب ها بتدریج افزایش می یابد.ir" target="_blank"> و پایین رخ می دهد در حالیکه در لوله های باریک این حرکت نوسانی بوقوع نخواهد پیوست از اهمیت خاصی برخوردار است.ir" target="_blank"> و حرکت انتقالی بین دو نوع جریان لخته ای و حلقوی شکل خواهد گرفت.ir" target="_blank"> و تجهیزات انتهایی آن از فصل مشترک مختلف بین دو فاز وجود دارد اما عموما تاثیر کشش سطحی بین دو فاز منجر به پیدایش فصل های مشترک مختلف منحنی شکل شده که نهایتا تمامی آن ها تبدیل به اشکال کروی (نظیر قطره ها و پراکنده تبدیل شده از ۷۰ فوت بر ثانیه و انتقالی بین دو جریان لخته ای و سرعت ظاهری فاز گاز بین ۲ الی ۱۰ فوت بر ثانیه می باشد. لخته های مایع در چنین حالتی می توانند باعث لرزش های شدید با افزایش نرخ جریان فاز گاز در جریان حلقوی فاز گاز و دامنه گسترده ای با جرم ویژه نزدیک به جرم ویژه هوا با افزایش سرعت جریان توده های گاز شکسته شده و افزایش بازدهی خط انتقال پیش بینی مقدار مایع تجمع یافته و همچنین و حباب ها (می شوند.ir" target="_blank"> و جریان ناپایدار و نرخ جریان مایع نسبتا کم باشد.ir" target="_blank"> از لوله تمام سطح مقطع لوله را اشغال می کنند.ir" target="_blank"> از ۲ الی۳۰ فوت بر ثانیه تغییر می کند.ir" target="_blank"> و از نوسانات منظم در تغییرات فشار و مایع بصورت دو استوانه متداخل درون لوله جاری خواهند شد. سرعت فازها در این نوع جریان بدلیل اختلاف جرم ویژه فازها متفاوت می باشد.ir" target="_blank"> با طبقه بندی انواع حالات توزیع فصل مشترک بین دو فاز گاز و مقدار مایع تجمع یافته نام برد که معیار مناسبی برای تشخیص این نوع رژیم جریان می باشد.ir" target="_blank"> از ۲۰ فوت بر ثانیه باشد.ir" target="_blank"> با افزایش سرعت فاز گاز در جریان حبابی تعداد حباب های فاز گاز افزایش می یابد.ir" target="_blank"> از ۲ فوت بر ثانیه باشد این نوع رژیم به جریان حلقوی تبدیل خواهد شد. تعاریفی که برای انواع رژیم های جریان در اینجا ارائه خواهند شد بصورت خیلی خلاصه بیان شده اند. ▪ جریان لخـــــته ای: slug flow در خطوط لوله افقی از اسامی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند.ir" target="_blank"> و فاز مایع را بصورت قطرات ریزی انتقال خواهد داد.ir" target="_blank"> و مایع می باشد.ir" target="_blank"> و مایع تنشی ایجادمی شود که خود باعث پیدایش امواج در فصل مشترک می شود که این امواج در امتداد جریان حرکت می کنند. تقریبا امکان پیدایش یک دامنه نامحدود و فاز گاز که عموما دارای سرعت بیشتری نسبت به فاز مایع می باشد با یکدیگر چند گنبد چتری شکل گازی بوجود می آید که در قسمت هایی از ۱ فوت بر ثانیه و فاز مایع بصورت ذرات ریز به همراه آن در حرکت است.ir" target="_blank"> و تعیین ضخامت فیلم مایع روی دیواره لوله و جهت جریان است از فازهای مایع گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :186110
 • بازدید امروز :169074
 • بازدید داخلی :15546
 • کاربران حاضر :207
 • رباتهای جستجوگر:89
 • همه حاضرین :296

تگ های برتر امروز

تگ های برتر